Meninger og Standpunkt

BDSM: Val Eyja mener at for at en gitt aktivitet skal kunne faller under begrepet BDSM/Kink må aktiviteten skje innenfor rammene av akseptable samtykkenormer (SSC/RACK). Grunnleggende konsepter for dette mener vi er:

Samtykke: Alle parter involvert er over seksuell lavalder og i klar/tilregnelig sinnstillstand.

Informert samtykke: Alle parter har all relevant informasjon.

Etablert sikkerhetsnett: Alle parter har gjennomgått, avtalt og avklart sikkerhetsord oa./ol.

Dersom disse kriteriene ikke er oppfylt kan en aktivitet defineres som alt fra uinformert flørt med BDSM til tydelig missbruk.

Toleranse: Medlemmer av Val Eyja må ha en tolerant holdning til andres kink/fetisher/legning/utlevelse av BDSM så lenge dette faller innenfor vår definisjon av BDSM.

Det er selvfølgelig helt greit å si at en gitt praksis/kink/fetish/etc. ikke er noe for deg, men ikke at alle som bedriver xxx er syke/sinnsyke ol/etc.

Likeverd: Et svært sentralt premiss for SSC/RACK er likeverdighet mellom alle parter involvert. Likeverd som prinsipp og ideal er også en av de verdier Val Eyja er tuftet på og bestreber å oppnå på andre arenaer også.

Som en effekt av dette jobber vi aktivt for at alle våre medlemmer og de vi er i kontakt med skal bli hørt, respektert og bli anerkjent som den person, med de roller og særtrekk vedkommene selv ønsker å fremstå som på ethvert tidspunkt. Det er selvfølgelig også underforstått at man som personer kan ha radikalt forskjellige standpunkter og ukompatible meninger.

Dette anses kun som en positiv mulighet for mangfold så lenge alle parter fører seg med passende takt og skikk.

Misbruk: Val Eyja vil aldri legitimere eller støtte noen form for misbruk, fysisk, seksuelt, emosjonelt eller på noen annen måte.

Informasjon: Val Eyja mener at informasjon er et viktig og nødvendig verktøy for å motkjempe fordommer og de feilaktige holdninger vi mener mange har om og til BDSM og lignende. Derfor er det viktig for oss å spre korrekt informasjon om BDSM og lignende. Vi har intet ønske om å “presse oss på” andre, men mener oss berettiget til å tale i mot når vi opplever eller hører andres feilaktige holdninger eller fordommer.

Diskresjon: Val Eyja mener at hver enkel selv kan og må kunne bestemme hva og hvor mye andre får vite om interesse for, erfaring med og forhold til BDSM, kink og relatert.

Det er da en selvfølge at man ikke publiserer kompromitterende materiale, eller outer andre med mindre tillatelse til dette på forhånd er innhentet fra vedkommende.

Prostitusjon: Val Eyja skal på ingen måte, være seg på internett, under arrangementer i regi av Val Eyja eller på andre arenaer brukes til å formidle kjøp eller salg av sex.

Husregler: Settes av vert/arrangør for det enkelte arrangement. Disse utarbeides av vert/arrangør og publiseres før arrangementet.

Aldersgrense:

For deltakelse på arrangementer hvor BDSMrelatert lek åpnes for har Val Eyja 18 års aldersgrense.

For deltakelse på kafétreff/munch har Val Eyja 16 års aldersgrense.