Bli medlem

For å kunne bli medlem må du ha deltatt på et av foreningens åpne treff, Munch eller Hjemmetreff. Oversikt over disse finner du på våre Forum


Lyst til å bli medlem? Her er Val Eyja sine vedtekter bestemmelser om medlemskap:

Medlemskap
§ 6 Medlemskap
6.1 Et medlem av Val Eyja er en person som har meldt seg inn og betalt kontingent til Val Eyja, og som støtter organisasjonens formål. For å kunne bli medlem må man ha deltatt på minst et sosialt treff i regi av Val Eyja, satt seg inn i og forholder seg til gjeldende regler og vedtekter.

6.2 Styret kan, gitt særdeles vektige grunner, kreve prøvetid før styret tar standpunkt til om medlemskapet godkjennes eller ikke. Dette informeres den enkelte om før innmeldelse.

6.3 Aldersgrense: For å kunne være medlem i Val Eyja må man ha fylt 18 år.

6.4 Val Eyja skal ikke, under noen omstendigheter, benyttes til å fremme rasistiske eller fascistiskeholdninger/organisasjoner.

6.5 Hvert medlem får et unikt og uforanderlig nummer ved innmelding.

I tillegg til penger trenger vi følgende personalia:

Navn. Bostedskommune Fødselsår. Epostadresse All medlemsinformasjon behandles strengt konfidensielt og i tråd med GDPR-reglene.

Alle medlemmer får eget medlemskort med et permanent medlemsnr.

NB! Det tar noen dager (fort en uke) fra du melder inn/betaler kontingent til du får medlemskort. Betalingen må registreres - og medlemskort må skrives og sendes.

Medlemssøknad finner du her